Pošalji e-pismo
ISO 14001:2004
ISO 9001:2000
ISO/TS 16949/2002
Adresa:
Change Language:
DAIDO METAL KOTOR AD
Industrijska zona bb
85330 Kotor
CRNA GORA
Telefoni:
+382 (0) 32 331-510
+382 (0) 32 331-513
Prodajna sluzba:
Nabavna sluzba:
Finansijska sluzba:
+382 (0) 32 331-501
+382 (0) 32 331-511
05.07.2017.

VAZNO OBAVJESTENJE:
PRIJAVA I PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SKUPSTINU AKCIONARA CE SE VRSITI NA DAN ODRZAVANJA SKUPSTINE, 10.07.2017.G., NA PORTIRNICI KOMPANIJE.
PRIJAVU JE MOGUCE IZVRSITI NAJKASNIJE DO 9:45h KADA, IZ TEHNICKIH RAZLOGA, VISE NECE BITI MOGUC ULAZAK U KOMPANIJU!

08.06.2017.

- Obavjestenje o sazivanju Skupstine akcionara 10.07.2017.
MATERIJAL ZA SKUPSTINU AKCIONARA 10.07.2017.G.:

- OVLASCENJE ZA GLASANJE 2017
- GLASACKI LISTICI ZA SVE TACKE DNEVNOG REDA 2017
- PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVJESTAJA ZA 2016.G.
- PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU REVIZORA ZA 2017
- PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJESENJU BOD 2017
- PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU BOD 2017